Nærmar seg flaumnivået frå 2018

Vasstanden i Oppstrynsvatnet og Stryneelva var høg fredag og har i løpet av helga auka ytterlegare 15-20 cm.

Flaum: Anders Kleppe på Kirkeeide konstaterer at stadig større delar av dyrkamarka hans står under vatn. Måndag var vasstanden 20 cm under storflaumen i oktober 2018.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

- Dermed manglar ca 20 cm på å tangere flaumnivået frå oktober 2018, forrtel Anders Kleppe.