Og vatnet steig.....

Slik såg det ut på Mindresunde

Oversvømt brygge på Mindresunde Camping.   Foto: Helene Skår

Nyhende

Stor snøsmelting har ført til at både Oppstrynsvatnet og Stryneelva har stige mykje dei siste dagane.

Dette lesarbildet, teke av Helene Skår, fortel mykje om situasjonen ved Mindresunde Camping.

Har du eit bilde frå flaumen, så send det gjerne til oss på redaksjon@fjordingen.no eller 40402140.

Vi trekkjer flaxlodd mellom bidragsytarane!