Grunneigar på Løvland:

Krev erstatning frå Volda kommune

Ein grunneigar på Løvland krev erstatning av Volda kommune for å ha nytta privat eigedom som lagringsplass.

Lagring: Utbyggjar av Løvland bustadfelt nytta privat eigedom som lagringsplass. No krev eigaren erstatning frå kommunen.  Foto: Trond Lødøen

Nyhende

Ein av grunneigarane på Løvland, Trond Lødøen, meiner kommunen har gjort inngrep på eigedomen hans i høve opparbeiding av det nye bustadfeltet på Løvland. Lødøen uttalte til Fjordingen i fjor at han har vore i dialog med tre ulike aktørar om saka, men alle skal ha fråskrive seg erstatningsansvar.