LEIAR:

Per Bolstad gras

Graset veks opp mellom steinane på Per Bolstad Plass.  Foto: Bengt Flaten

Like mykje som graset er uønska, er det sterkt ønskjeleg at plassen vert ferdig med møblering

Nyhende

Sentrumsplassen i Stryn skulle bli ein festplass og samlingsplass av høg kvalitet. Det var målet, då gamle skiferheller, fontene og anna infrastruktur vart reinska vekk for bokstaveleg talt å leggje stein på stein heilt på nytt.