– Reglar er viktige fordi alle skal følge dei

Dette seier Siv Eikenæs ved Isehaug Kafeteria/ Johans Pub, som er ein stor aktør i utelivet i Stryn.

Sterkt fokus Smittevern står i fokus ved skjenkestadane i Stryn. Her Siv Eikenæs ved Isehaug Kafeteria. 

Vi har auka vakthaldet, vi slepp inn færre enn vanleg

Nyhende

Der opplever dei stor pågang av gjester og besøkande. Eikenæs fortel og at kundane sjølve er flinke til å seie i frå dersom dei ser det som nødvendig.