Regelverk stoppa søknad om møblering av Per Bolstad plass

Stryn Næringssamskipnad søkte kommunen om 200.000 kroner i høve ein lokal konkurranse om møblering av Per Bolstad plass. Men prosjektet er, slik det kjem fram i søknaden, ikkje innanfor reglane om løyvingar frå det kommunale næringsfondet.

Per Bolstad plass: Per Bolstad plass opna i mai i fjor. Framleis står den tom, utan møblement.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Formannskapet handsama søknaden førre fredag.