Søkjer om utvida skjenkeareal

Erdalen Bygdemølle søkjer om utvida skjenkeareal.  Foto: Gunnhild Sindre (arkiv)

Nyhende

Erdalen Bygdemølle ved Grande Camping i Oppstryn har søkt kommunen om å få utvide det eksisterande skjenkearealet.