Fleire leiande politikarar i Stryn positive til å vurdere kraftutbygging

Fleire leiande politikarar i Stryn ser positivt på utspelet frå ordførar Per Kjøllesdal om å setje i gang ein prosess med mål å utgreie skånsam vasskraftutbygging med flaumdempande effekt i Strynevassdraget. Torstein Tvinnereim er den som seier seg mest usikker.

Politisk firkløver: F.v. Kari Synnøve Muri (KrF), Torstein Tvinnereim (V), Per Kjøllesdal (Sp) og Anders Magne Vik (Frp). Av desse er Torstein Tvinnereim den som seier seg mest usikker.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

– Dette er spennande, seier Kari Synnøve Muri (KrF), som presiserer at ho ikkje har drøfta temaet i eige parti.