Gjeldande frå 1. juli:

Stryn Energi delt i tre

Frå 1. juli vert Stryn Energi delt i tre selskap. – Bakgrunnen for dette er myndigheitene sine krav om at straumnettet må drivast separat, og ikkje kan blandast med kraftproduksjon, fiber, straumsal til sluttkunde eller anna kommersiell verksemd, seier dagleg leiar Nils Are Karstad Lysø.

Ein blir tre: Frå 1. juli vert Stryn Energi delt i tre selskap. Dagleg leiar i Stryn Energi, Nils Are Karstad Lysø, med den nye logoen til Brenett AS på skjermen.  Foto: Thomas Thaule

Alle energiverk i Norge må ha gjennomført dette skiljet innan utløpet av 2020– Alle energiverk i Norge må ha gjennomført dette skiljet innan utløpet av 2020

Nyhende

– Alle energiverk i Norge må ha gjennomført dette skiljet innan utløpet av 2020. Dei store energiverka har allereie vore gjennom denne prosessen, no er det dei mindre sin tur, seier Karstad Lysø, og nemner energiselskapa i Stryn, Skjåk, Stranda og Sykkylven som døme.