Dagens leiar i Fjordingen:

Kraftutbygging

Ordføraren i Stryn tek til orde for å oppheve vernet av Strynevassdraget, med formål å starte prosessen for ei flaumdempande kraftutbygging. Bakgrunnen for utspelet er først og fremst det faktum at Strynedalføret stadig oftare vert forvandla til eit flaumområde.

Stryneelva snevrar seg inn ved Skjolden og fungerer som ei demning når elva går flaumstor.  Foto: Privat

Sjølv om Strynevassdraget er varig verna, varer ikkje eit vedtak lenger enn til nokon opphever det

Nyhende

Seinast i oktober 2018 og dei siste vekene i år, der store landbruks-areal, campingplassar og fleire vegar har stått under vatn.