Talar for støyskjerming

Det fastslår ein støyrapport for gamle Kirkhorn skule i Hornindal .

Trafikkstøy: Sweco AS sin støyrapport konkluderer med at støyskjerm og riktige fasadetiltak vil tilfredsstille krav til innandørs støynivå. Det er planar om seks leilegheiter i dette bygget.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Sweco Norge AS har på oppdrag frå Fr. Melzersgt. 34 AS utført støyvurdering av gamle Kirkhorn skule i Hornindal der det er planar om å byggje opptil seks leilegheiter. Støyrapporten talar for oppføring av ein støyskjerm mot E39 like vest for bygget.