Sette punktum om bustadfeltet på Hol:

Her blir det berre einebustadar

Naboklagene på Hol var for mange til å omregulere delar av bustadfeltet.

Hol: På dette delfeltet ville teknisk utval tillate å byggje fleirmannsbustadar, men kommunedirektøren fråråda dette etter sterk motstand frå ein del naboar på Hol.   Foto: Arkivfoto: Roger Oldeide

Nyhende

Det har vore diskusjon og fleire politiske rundar kring bustadfeltet på Hol etter at Nordfjord Hus AS ville byggje vertikaldelt tomannsbustad på ei tomt der.