Kommunalsjef:

Meiner sektorutval er for rause med dispensasjonar

Kommunalsjef teknisk i Stryn, Jan Flore.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Fleire klage- og dispensasjonssøknadar vart handsama under utvalsmøtet torsdag, mellom anna var det klaga på avslag om oppføring av garasje på 135 m² på Storesunde med utnyttingsgrad på 27 % medan det i gjeldande plan er sett til 20 %.