Veg-disputt ved Svarstad

Privatrettsleg avtale må på plass mellom dei to verksemdene

Vegkrangel ved Svarstad Denne vegen, mellom Fjellkårstad Rammeverkstad AS og Stryn Pukk AS, er gjenstand for konflikt mellom dei to. Teknisk utval, som var på synfaring i området torsdag, konkluderar med at naboane må få på plass ein privatrettsleg avtale  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Stryn kommune gav i februar Fjellkårstad Rammeverkstad AS rammeløyve for opparbeiding av tilkomstveg og lagerhall på gbnr. 150/85 ved Svarstad.