Lesarinnlegg frå Ellen Hilde Hauge, Stryn Høgre:

Avklaring av plassering av brannstasjonar på strekninga Loen-Tistam

Illustrasjonsbilde.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Torsdag 2. juli hadde vi denne saka i teknisk utval. Ei viktig sak. Beredskap er viktig. Kommunen vår er stor og langstrakt, og det er vanskeleg å nå alle innbyggarande innan 30 min (som er eit «bør» krav, generelt BØR ikkje nokon ha lengre innsatstid ein 30 minutter til nærmaste brannstasjon).