Felleskjøpet i Stryn:

Hobbydyrking i hagane

– Denne våren har vi opplevd ein stor auke i salet av hagereiskap, nyttevekstar og ikkje minst settepotet, seier Harald Auflem på Felleskjøpet i Stryn.

Hageblomster: Folk har vore mykje heime og stelt i hagane sine denne våren. Det merkar vi godt på blomstersalet. Anne Flore sjekkar at alle blomstrane er friske og fine.  Foto: Berit Melheim

Folk etterspør norske varer

Harald Auflem, Felleskjøpet i Stryn
Nyhende

– Også Felleskjøpet i Stryn vart råka av koronasituasjonen i mars, men bedrifta vart klassifisert som samfunnskritisk grunna leveransar til bøndene. Difor var butikken open.