Traktor som hobby

Sidan Jan Markus Kvamme fekk traktorlappen som 16-åring har «traktoroppjåling» vore ein hobby.

Skinande rein: Traktoren til Jan Markus Kvame i Oldedalen vert ikkje sjeldan polert og vaska. 

Nyhende

– Eg vil ikkje rekna på kor mange lappar og timar eg har brukt på traktoren. Då trur eg eg hadde vorte forferda, seier han.