Fredagspraten: Open for overbevising

Namn: Jens-Petter Valaker Tonning Alder:33 Jobb: Bistår vekstselskap med å skaffe kapital til å gjennomføre sine vekstplanar, samt å rådgje desse selskapa på kapitalstrukturar og liknande. Kjem frå: Stryn Bur: Bergen

Fjellgeit: Jens-Petter Valaker Tonning tek seg gjerne fjellturar både heime i Stryn, Hemsedal og Bergen. Skal han vise Stryn til gode vener, tek han dei helst med på fjelltur i området.  Foto: Privat

Nyhende

Kva opptek Jens-Petter Tonning for tida?