LEIAR:

Viktig vegval for fruktlageret

Innvik Fruktlager står ved eit vegskille: Fusjon med to selskap i Sogn eller satse vidare som sjølvstendig.   Foto: Bengt Flaten

Ved ein fusjon vil Innvik Fruktlager gje slepp på makt og kontroll over eiga utvikling

Nyhende

Årsmøtet i Innvik Fruktlager SA står framfor eit svært viktig vegval onsdag, når dei skal avgjere om selskapet skal fusjonere med Lærdal Grønt og Sognefrukt, eller satse på vidareutvikling og utbygging av eige anlegg i Innvik.