Musikkterapi og demens

Musikkterapi kan redusere negativ åtferd og psykologiske symptom for demente personar, det har tidlegare forsking vist. Men hittil har ingen gjennomført noko studium for å undersøke denne verknaden. Det skal HOMESIDE gjere.
Nyhende

Musikkterapi gjev mogelegheiter for utvikling og endring gjennom eit musikalsk og mellommenneskeleg samarbeid mellom terapeut og klient.