25 tomter ferdige for husbygging i Hornindal:

– Prisen vert ca 1 mill.

– Eit kjempeflott bustadfelt, men ja, tomtene vert dyre. Truleg rundt 1 million kroner.

Nytt bustadfelt: Rune Totland, prosjektleiar i Volda kommune i Løvlandfeltet som no er ferdig opparbeidd. – Eit flott bustadfelt med romslege tomter, god utsikt, nærleik til skule , barnehage og friluftområe, seier han.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Det seier Rune Totland, prosjektleiar i Volda kommune, om det nye bustadfeltet Løvland i Hornindal som no er ferdigstilt og overlevert til kommunen.