- Tilboda må vidareførast på dagens nivå - minst

Nordfjordrådet understrekar m.a. det tette samarbeidet skule/næringsliv i sitt innspel til fylkeskommunen om framtidig utdanningstilbod.

Ein av fire: Stryn vidaregåande skule er ein av fire i regionen. Nordfjordrådet meiner alle fire bør oppretthaldast i framtida. 

Nyhende

Nordfjordrådet har sendt eit samla innspel til Vestland fylkeskommune om kva Nordfjord treng av utdanningstilbod.