Fylkesordførar Jon Askeland (Sp):

– Tre fylke står skulder ved skulder for Strynefjellsvegen

Det er optimisme om plass for rv 15 i komande NTP

Optimistisk: På bakgrunn av stor semje rundt ny rv 15 over Strynefjellet er fylkesordførar Jon Askeland (Sp) optimistisk til at rv 15 får plass i komande NTP.   Foto: Roger Oldeide

Nyhende

– Det er sjeldan ein ser ei slik unison semje kring eit vegprosjekt som rv 15, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp) til Fjordingen.