- Det er to fangstgroper til i området

Fjordingen skreiv nyleg om turgåarar i Breidalen som kom over det dei meinte måtte vere ei fangstgrop for rein. Det fekk ein lesar til å kome med utfyllande informasjon.

Fangstgropa ved Istjønn.   Foto: Privat

Nyhende

– Eg vil tru dette er fangstgropa i passasjen opp til Istjønn, seier Ard Mikal Kleppe til Fjordingen.