Forlengjer den rusmiddelpolitiske planen

Plan: Kommunedirektør Rune Hovde sitt framlegg vart samrøystes vedteke i helse og sosialutvalet. 

Nyhende

På grunn av den ekstraordinære situasjonen rundt koronapandemien har ikkje administrasjonen i Stryn kommune hatt tilstrekkeleg kapasitet til å utarbeide revidert rusmiddelpolitisk plan innan fristen.