Vil endre fartsgrensa gjennom byggjefelt

Dragesetvegen: Både på denne vegen og inn Morskogen er det ønska lågare fartsgrense. 

Nyhende

Ellen Hilde Hauge (H) tok i sektorutvalet for tekniske saker til orde for at ein ser på fartsgrensa ved skulen og omsorgssenteret i Innvik, samt Morskogen.