Volda formannskap:

Skulenedlegging og krinsgrenser skal på bordet

Austefjord barnehage og skule er tilrådd avvikla neste sommar.

Austefjord skule: Drifta av Austefjord skule er tilrådd avvikla neste sommar.   Foto: Arkivfoto: Bengt Flaten

Nyhende

Volda formannskap får saka på bordet tysdag med følgande tilråding frå kommunedirektøren:
1. Drifta ved Austefjord barnehage og Austefjord skule vert avvikla 31.07.2021.