Erna Solberg: Vi kan ikkje opne meir no

Statsminister Erna Solberg (H) seier at Noreg framleis er i ein uviss situasjon og at samfunnet ikkje kan gjenopnast ytterlegare no.
Nyhende

– Vi er i ein uviss situasjon og følgjer med frå dag til dag. Vi kan ikkje opne meir no, seier Erna Solberg på ein pressekonferanse torsdag.

Ho understrekar at kommunane er best eigna til å handtere utbrota.

– Dei neste dagane og vekene blir avgjerande for Noregs veg vidare. Det viktigaste er at smitten ikkje spreier seg ukontrollert. Smitten må først og fremst stoppast lokalt, seier Solberg.

Statsministeren seier at det kan bli aktuelt å innføre meir inngripande tiltak lokalt eller nasjonalt dersom smitten aukar ytterlegare.

– Vi må forvente fleire lokale utbrot som dei vi ser i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg. Men vi kan alle bidra til å stoppe desse utbrota. Viss vi følgjer smitteråda, held avstand, held oss heime når vi er sjuke og testar oss når vi får symptom, er vi med på å stoppe smitten, seier statsministeren.

Maks 5–10 i private lag

På pressekonferansen varsla regjeringa fleire moglege tiltak som kan innførast. Det dreier seg mellom anna om ei sterkare oppmoding om heimekontor, mindre bruk av kollektivtransport og endring av regelen om kor mange som kan samlast i offentlege arrangement.

Det kan bli aktuelt å setje ei grense på maks 50 personar på offentlege arrangement, og eventuelt redusere makstalet i private lag til 5–10 personar, opplyser regjeringa.

– Desse tiltaka kan innførast lokalt viss ein får utbrot, slik Bergen kommune no har gjort. Smitteverntiltak kan òg innførast for ein større region eller for heile landet, dersom det blir nødvendig for å behalde kontrollen på smitten, seier Solberg.

Plan for gjenopning

Regjeringa la òg fram ein plan for mogleg gjenopning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilseier det.

– Vi førebur oss òg på betre tider, men vi lettar ikkje på koronatiltak i dagens situasjon, seier statsministeren.

Ved mindre smittetrykk vil det bli vurdert å opne for trening med nærkontakt i breiddeidretten og tillate opp mot 600 personar på offentlege arrangement, fordelt i seksjonar på inntil 200 personar i kvar.

Det kan òg bli aktuelt å endre den nasjonale skjenkestoppen, og erstatte han med registrering av gjestene på utestader.

(©NPK)

Bildetekst bpnpuwPNph8:

Statsminister Erna Solberg på torsdagens pressekonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix / NPK