Fleire vil ha meir midlar til vedlikehald og rassikring i Nasjonal Transportplan

Fleire norske vegar har etterslep på vedlikehaldet. Fleire peikar no på at vedlikehald og rassikring må prioriterast høgare i Nasjonal Transportplan (NTP).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte torsdag ulike næringslivsaktørar og organisasjonar for å ta imot innspel til arbeidet med NTP 20222033.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Nyhende

Det kom fram under eit innspelsmøte kor samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte ulike næringslivsaktørar og organisasjonar for å ta imot innspel til arbeidet med NTP 2022–2033.