Satsar på opning i mai 2021:

I startgropa for ny restaurant på Hoven

Om eit par veker startar byggjearbeidet på det som skal bli endå ein restaurant på Hoven.

I startgropa: F.v. Dagleg leiar Richard Grov, John Bjørn Moen i JB Anleggsservice AS og Knut Roar Skåden, driftssjef Loen Skylift.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

– Vi byggjer ut 170 kvadrat- meter og får ein ny restaurant med 60–70 sitjeplassar. I tillegg får vi bygd tak over ein del av terrassen. Dette er eit byggjeprosjekt til eit tosifra millionbeløp, bygd av lokale verksemder, seier dagleg leiar Richard Grov.