Stryn kommunestyre:

Skal avgjere lokasjon for ny brannstasjon

Ny brannstasjon skal etablerast mellom Loen og Tistam

Adresse: Kommunestyret skal avgjere kvar brannstasjonen mellom Loen og Tistam skal etablerast   Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Olden har tidlegare vore tilrådd av brannsjefen sjølv, men under formannskapsmøtet i august utfordra Arnljot Sæternes (H) administrasjonen til fleire utgreiingar med utgangspunkt i dagens struktur med sprinkling av omsorgssenteret i Innvik.
Følgjande tilråding ligg føre kommunestyret si handsaming: