Olden:

Kan bli dyrare bustadtomter i Naustbakkane

Kommunalsjef Jan Flore varsla ei auke i anleggsbidraget for ein del kommunale bustadtomter.

Kommunale bustadtomter Her er ei av dei ledige bustadtomtene i Naustbakkane i Olden. Denne kostar i dag 228.000 kroner.   Foto: stryn kommune

Nyhende

Temaet var ikkje på den ordinære sakslista tysdag, men kommunalsjefen varsla teknisk utval om at prisane på kommunale bustadtomter både i Naustbakkane i Olden og på Steinset på Blakset truleg vil auke.