Visit Nordfjord:

- Nordfjord var ein av dei store vinnarane i juni og juli – men hausten og vinteren blir tøff

Nordfjord vart ein av dei store reiselivsvinnarane i juni og juli. Men haust- og vintersesongen byr på store utfordringar.

Fullt: Hotella i distriktet var fullpakka i juli. Men hausten og vinteren blir tøff for reiselivet, seier Marita Lindvik, dagleg leiar i Visit Nordfjord.   Foto: Sigrid Heggestad

Nyhende

Dette var hovudbodskapen til Marita Lindvik, dagleg leiar i Visit Nordfjord, då ho vitja Nordfjordrådet måndag.