Kommunen vil ha innspel om Oldeleirane

Det skal leggast ein plan for det attverande arealet på Oldeleirane. No ber kommunen om innbyggjarane sine innspel.

Ønskjer Innspel: Plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal. 

Nyhende

Deler av Oldenleirane er selt til Alda Utvikling AS, som planlegg blant anna leilegheiter på sjøtomta bak Sundebygget i Olden.