Etterlyser koronamidlar og klimatiltak

Bondelagsleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag etterlyser klimatiltak og koronatiltak for landbruket i årets framlegg til statsbudsjett.
Nyhende

Felde peikar på at regjeringa kjem med nye milliardar i koronatiltak, men at ingen av dei er løyvde til landbruket. Klimasatsinga i landbruket er heller ikkje fylgt opp frå regjeringa si side, seier Felde.