Harevadet:

Varslar erstatningskrav mot kommunen tilsvarande kostnaden ved å leggje torvtak

Feil taktekke: Vedtak om å leggje torvtak kan føre til erstatningskrav mot Volda kommune.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Ein av to hytteeigarar i Harevadet som har fått pålegg om å byte ut takshingel til torvtak, varslar gjennom advokat Lars E. Sande at dersom vedtaket vert ståande etter klagebehandling, vil dette utløyse erstatningskrav mot Volda kommunen tilsvarande kostnaden ved å leggje torvtak.