Treng meir til rassikring: – Behovet er enormt

Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring vert prioritert under budsjettforhandlingane i Stortinget.

Enormt behov: Jenny Følling, leiar for Nasjonal rassikringsgruppe, seier at behovet for rassikring av riks- og fylkesvegar er enormt.   Foto: Roger Oldeide (arkiv)

Nyhende

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett er det ingen auke i satsing for rassikring av vegane.