Stryn nest best til å gå til skulen

Stryn kommune kom på 2. plass av kommunane i Vestland fylke som deltok i årets gå-til-skule-aksjon Beintøft.

Miljøengasjement: Vikane skule kom på 3. plass av alle skulane i Vestland som deltok i aksjonen.   Foto: Vikane skule/arkiv

Nyhende

Vikane og Tonning skule deltok i aksjonen denne hausten. Vikane skule kom på 3. plass av alle skulane i Vestland som deltok.