Båtslipp i Hornindalsvatnet:

Kommunen må vere villig til å selje

Båtslipp: Jørn Nesdal har søkt kommunen om å få byggje båtslipp på Ytrehorn, for å lette utsetjing av båtar på Hornindalsvatnet.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Utviklingsetaten har sendt saka på høyring etter at Jørn Nesdal søkte Volda kommune om løyve til å byggje båtslipp i Hornindalsvatnet, frå eigedomen hans på Ytrehorn.