Slik vil idrettsrådet fordele midlane til løypekøyring

Stryn Idrettsråd (SIR) har gitt si tilråding til fordeling av driftstilskot til turløyper og skianlegg for 2021.

Nordfjord fritidssenter: IL Veten er tilrådd 110.000 kr til drift av hopp- og skiløypene ved Bjørkelibakken og Nordfjord fritidssenter. 

Nyhende

Totalt 900.000 kroner skal fordelast og det er kommunestyret som gjer det endelege vedtaket på møtet i desember.