Vil du lage møteplass eller festival i heimbygda?

Vil du etablere nye møteplassar i lokalsamfunnet, eller kanskje lage ein ny festival?

Utvikling: Prosjektleiar Ingeborg Sofie Sætrevik inviterer lag og foreiningar t til å søkje om opptak til LivOGLyst-programmet. Foto: VLFK 

Nyhende

Vestland fylkeskommune inviterer no lag og foreiningar til å søkje om midar til å utvikle lokalsamfunna sine.