Skulekrinskamp i Volda formannskap

Kva som skal vere nærskule for elevane ved Austefjord skule var igjen på sakskartet. Fortmannskapet gjorde vedtak, men det var ikkje samrøystes.

Støtta tilrådinga: verre Leivdal (Ap) meiner kommunen må byggje ein sterk indre Volda skulekrins. – Slik eg les høyringssvara er det eit ønskje i Austefjord å halde bygda samla. Vi har og ein intensjonsavtale som ligg til grunn, sa Leivdal. Roald Espset (Frp) (med ryggen til) støtta ikkje synet.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Tenesteutvalet for oppvekst og kultur (TOK) vedtok førre veke, som tilrådd, at elevane ved Austefjord skule skal tilhøyre Indre Volda skulekrins med nærskule i Hornindal.