– Dalsfjordkryssinga er fylkeskommunen sitt ansvar

Svein Sunde i Gode Vegar AS meiner Volda kommune må ordne forskotteringsavtale med fylkeskommunen.

Svein Sunde i Gode Vegar AS rår Volda kommune få på plass forskotteringsavtale for utlegg knytt til Dalsfjordkryssing  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Svein Sunde har fått med seg Voldsfjordkryssing AS si orientering for formannskapet og konstaterer at det ikkje lenger er noko mistyding om gjeldande ferjeavløysingsordning.