- All honnør til hjelpekorpsa

Hjelpekorpsa får skryt for innsatsen som båtskyssarar no når Oldedalsvegen er stengd.

Her er Vegard Tonning frå Olden RKH og Even Nesje frå Brenett AS (Stryn Energi) i aksjon.   Foto: Stryn Røde Kors

Nyhende

Olden Raude Kross Hjelpekorps og Stryn Røde Kors Hjelpekorps har, på oppdrag frå Stryn kommune, fått ansvaret for båtberedskap på Oldevatnet.