Krev massar ved myr fjerna

Stryn kommune ber i brev til grunneigar Gunnar Øen om at steinar og masse som er lagt på sørsida av vegen for massetaket på gbnr. 213/1 blir fjerna.

Byggesak: Borghild Guddal er avdelingsingeniør for byggesak i Stryn kommune. 

Nyhende

Bakgrunnen for kravet er at det ikkje er søkt om slik deponering.