Ungdomane etterlyser tiltak ved ungdomsskulen

-Må skje noko: Ungdomane etterlyser tiltak for uteområdet ved skulen i Bø.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

I samband med vedtak av kommunedelplanen for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vart det stilt spørsmål kring uteområdet ved Stryn ungdomsskule.