Sjå kven som vil bli ny kommunedirektør i Stryn kommune

Ti personar, sju menn og tre kvinner har søkt stillinga som kommunedirektør i Stryn kommune.

Ti personar har søkt stillinga som kommunedirektør i Stryn kommune.  Foto: Stryn kommune

Nyhende

Stillinga vart lyst ut etter at Rune Hovde og Stryn kommune i fjor haust vart samde om at han skulle avslutte arbeidsforholdet sitt.