Jordbruket blir skjerma i ny klimaplan

Det kjem ingen nye krav om kutt i jordbruket i den nye klimaplanen til regjeringa for 2021–2030.

Regjeringa vil ikkje skjerpe krava om kutt i jordbruket i sin nye klimaplan  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Klimaplanen byggjer i staden vidare på den avtalen jordbruket allereie har inngått med styresmaktene, opplyser Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.