Endelig kan elevar i fylket bli lærlingar i dyrefag

Vestland fylke blir først i landet med utdanning som kan føre fram til fagbrev i dyrefag.

Vil bli hundeførar: Sebastian Wollertsen trener søk etter lukt med hund på Stend vidaregåande skule. Han ønskjer å gå i lære på Forsvarets hundeskole.   Foto: Stend vgs

Nyhende

Det er Stend vidaregåande skule blir første skule i landet med denne utdanninga. Dyrefaget er eit tilbod under studieretninga naturbruk, opplyser Vestland fylkeskommune.