LEIAR:

Forlenga permitteringsordning

Forlenga: Permitteringsordninga vert forlenga til 1. juli.  Foto: Roy Aron Myklebust

Ein sikkerheit både for bedrifter og tilsette som høgst ufrivillig er blittt hardt råka av koronapandemien

Nyhende

Regjeringa varsla måndag at permitteringsordninga vert forlenga til 1. juli. Det betyr at folk ikkje risikerer å bli sagt opp etter å ha vore permitterte i eitt år. Dette er ein sikkerheit både for bedrifter og tilsette som høgst ufrivillig er blittt hardt råka av koronapandemien.